หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ตัววัดความชื้นในดิน

SOIL MOISTURE SENSOR เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื่นในดิน RS485 Read more

SMMB01

1,790 ฿ หยิบใส่ตะกร้า